Påsknatten

2024-03-30
Tema: Genom död till liv
Årgång: Matteusserien

Texterna
GT: 2 Mos 14:10−16, 21−22
EP: Rom 6:3−11
EV: Matt 28:1−8
PS: Ps 114

Länkar till texterna
GT: 2 Mos 14:10−16, 21−22 Länk till 2 Mos 14:10−16, 21−22 hos Bibeln.se
EP: Rom 6:3−11 Länk till Rom 6:3−11 hos Bibeln.se
EV: Matt 28:1−8 Länk till Matt 28:1−8 hos Bibeln.se
PS: Ps 114 Länk till Ps 114 hos Bibeln.se