Annandag påsk

2024-04-01
Tema: Möte med den uppståndne
Årgång: 1

Texterna
GT: Hes 37:1−10
EP: Apg 10:34−43
EV: Luk 24:13−35
PS: Ps 16:6−11

Länkar till texterna
GT: Hes 37:1−10 Länk till Hes 37:1−10 hos Bibeln.se
EP: Apg 10:34−43 Länk till Apg 10:34−43 hos Bibeln.se
EV: Luk 24:13−35 Länk till Luk 24:13−35 hos Bibeln.se
PS: Ps 16:6−11 Länk till Ps 16:6−11 hos Bibeln.se