Tredje advent

2024-12-15
Tema: Bana väg för Herren
Årgång: 2

Texterna
GT: Mal 4:4−6
EP: 2 Pet 1:19−21
EV: Matt 11:12−19
PS: Ps 146:3−9

Länkar till texterna
GT: Mal 4:4−6 Länk till Mal 4:4−6 hos Bibeln.se
EP: 2 Pet 1:19−21 Länk till 2 Pet 1:19−21 hos Bibeln.se
EV: Matt 11:12−19 Länk till Matt 11:12−19 hos Bibeln.se
PS: Ps 146:3−9 Länk till Ps 146:3−9 hos Bibeln.se