Söndagen före domssöndagen

2024-11-17
Tema: Vaksamhet och väntan
Årgång: 1

Texterna
GT: Sef 3:8−13
EP: Upp 3:10−13
EV: Matt 25:1−13
PS: Ps 139:1−18

Länkar till texterna
GT: Sef 3:8−13 Länk till Sef 3:8−13 hos Bibeln.se
EP: Upp 3:10−13 Länk till Upp 3:10−13 hos Bibeln.se
EV: Matt 25:1−13 Länk till Matt 25:1−13 hos Bibeln.se
PS: Ps 139:1−18 Länk till Ps 139:1−18 hos Bibeln.se