Domssöndagen

2024-11-24
Tema: Kristi återkomst
Årgång: 1

Texterna
GT: Jes 65:17−19
EP: 2 Pet 3:8−13
EV: Matt 25:31−46
PS: Ps 102:26−29

Länkar till texterna
GT: Jes 65:17−19 Länk till Jes 65:17−19 hos Bibeln.se
EP: 2 Pet 3:8−13 Länk till 2 Pet 3:8−13 hos Bibeln.se
EV: Matt 25:31−46 Länk till Matt 25:31−46 hos Bibeln.se
PS: Ps 102:26−29 Länk till Ps 102:26−29 hos Bibeln.se