Kyndelsmässodagen

2024-02-04
Tema: Uppenbarelsens ljus
Årgång: 1

Texterna
GT: 1 Sam 1:21−28
EP: 1 Joh 1:5−7
EV: Luk 2:22−40
PS: Ps 138

Länkar till texterna
GT: 1 Sam 1:21−28 Länk till 1 Sam 1:21−28 hos Bibeln.se
EP: 1 Joh 1:5−7 Länk till 1 Joh 1:5−7 hos Bibeln.se
EV: Luk 2:22−40 Länk till Luk 2:22−40 hos Bibeln.se
PS: Ps 138 Länk till Ps 138 hos Bibeln.se