Den helige Mikaels dag

2024-09-29
Tema: Änglarna
Årgång: 1

Texterna
GT: Dan 6:16−22
EP: Upp 12:7−12
EV: Luk 10:17−20
PS: Ps 103:19−22

Länkar till texterna
GT: Dan 6:16−22 Länk till Dan 6:16−22 hos Bibeln.se
EP: Upp 12:7−12 Länk till Upp 12:7−12 hos Bibeln.se
EV: Luk 10:17−20 Länk till Luk 10:17−20 hos Bibeln.se
PS: Ps 103:19−22 Länk till Ps 103:19−22 hos Bibeln.se