Tacksägelsedagen

2024-10-13
Tema: Lovsång
Årgång: 1

Texterna
GT: 1 Krön 29:10−14
EP: 1 Thess 5:16−24
EV: Luk 17:11−19
PS: Ps 65:9−14

Länkar till texterna
GT: 1 Krön 29:10−14 Länk till 1 Krön 29:10−14 hos Bibeln.se
EP: 1 Thess 5:16−24 Länk till 1 Thess 5:16−24 hos Bibeln.se
EV: Luk 17:11−19 Länk till Luk 17:11−19 hos Bibeln.se
PS: Ps 65:9−14 Länk till Ps 65:9−14 hos Bibeln.se