Fjärde advent

2024-12-22
Tema: Herrens moder
Årgång: 2

Texterna
GT: Sef 3:14−17
EP: Fil 4:4−7
EV: Luk 1:30−35
PS: Ps 145:8−13

Länkar till texterna
GT: Sef 3:14−17 Länk till Sef 3:14−17 hos Bibeln.se
EP: Fil 4:4−7 Länk till Fil 4:4−7 hos Bibeln.se
EV: Luk 1:30−35 Länk till Luk 1:30−35 hos Bibeln.se
PS: Ps 145:8−13 Länk till Ps 145:8−13 hos Bibeln.se