Andra söndagen i fastan

2024-02-25
Tema: Den kämpande tron
Årgång: 1

Texterna
GT: 1 Mos 32:22−31
EP: 2 Kor 6:1−10
EV: Matt 15:21−28
PS: Ps 130

Länkar till texterna
GT: 1 Mos 32:22−31 Länk till 1 Mos 32:22−31 hos Bibeln.se
EP: 2 Kor 6:1−10 Länk till 2 Kor 6:1−10 hos Bibeln.se
EV: Matt 15:21−28 Länk till Matt 15:21−28 hos Bibeln.se
PS: Ps 130 Länk till Ps 130 hos Bibeln.se