Tredje söndagen i fastan

2024-03-03
Tema: Kampen mot ondskan
Årgång: 1

Texterna
GT: 1 Sam 17:40−50
EP: Ef 5:1−9
EV: Luk 11:14−26
PS: Ps 25:12−22

Länkar till texterna
GT: 1 Sam 17:40−50 Länk till 1 Sam 17:40−50 hos Bibeln.se
EP: Ef 5:1−9 Länk till Ef 5:1−9 hos Bibeln.se
EV: Luk 11:14−26 Länk till Luk 11:14−26 hos Bibeln.se
PS: Ps 25:12−22 Länk till Ps 25:12−22 hos Bibeln.se