Andra söndagen efter trefaldighet

2024-06-09
Tema: Kallelsen till Guds rike
Årgång: 1

Texterna
GT: Sak 3:1−7
EP: Upp 19:5−9
EV: Luk 14:15−24
PS: Ps 65:2−5

Länkar till texterna
GT: Sak 3:1−7 Länk till Sak 3:1−7 hos Bibeln.se
EP: Upp 19:5−9 Länk till Upp 19:5−9 hos Bibeln.se
EV: Luk 14:15−24 Länk till Luk 14:15−24 hos Bibeln.se
PS: Ps 65:2−5 Länk till Ps 65:2−5 hos Bibeln.se