Tredje söndagen efter trefaldighet

2024-06-16
Tema: Förlorad och återfunnen
Årgång: 1

Texterna
GT: Mik 7:18−20
EP: Rom 5:6−11
EV: Luk 15:1−7
PS: Ps 119:170−176

Länkar till texterna
GT: Mik 7:18−20 Länk till Mik 7:18−20 hos Bibeln.se
EP: Rom 5:6−11 Länk till Rom 5:6−11 hos Bibeln.se
EV: Luk 15:1−7 Länk till Luk 15:1−7 hos Bibeln.se
PS: Ps 119:170−176 Länk till Ps 119:170−176 hos Bibeln.se