Juldagen

2024-12-25
Tema: Jesu födelse
Årgång: 2

Texterna
GT: Jes 9:2−7
EP: 1 Joh 1:1−4
EV: Luk 2:1−20
PS: Ps 72:1−7
Alternativ EV: Joh 1:1−14

Länkar till texterna
GT: Jes 9:2−7 Länk till Jes 9:2−7 hos Bibeln.se
EP: 1 Joh 1:1−4 Länk till 1 Joh 1:1−4 hos Bibeln.se
EV: Luk 2:1−20 Länk till Luk 2:1−20 hos Bibeln.se
PS: Ps 72:1−7 Länk till Ps 72:1−7 hos Bibeln.se
Alternativ EV: Joh 1:1−14 Länk till Joh 1:1−14 hos Bibeln.se