Åttonde söndagen efter trefaldighet

2024-07-21
Tema: Andlig klarsyn
Årgång: 1

Texterna
GT: Mik 3:5−8
EP: 1 Joh 4:1−6
EV: Matt 7:15−21
PS: Ps 119:30−35

Länkar till texterna
GT: Mik 3:5−8 Länk till Mik 3:5−8 hos Bibeln.se
EP: 1 Joh 4:1−6 Länk till 1 Joh 4:1−6 hos Bibeln.se
EV: Matt 7:15−21 Länk till Matt 7:15−21 hos Bibeln.se
PS: Ps 119:30−35 Länk till Ps 119:30−35 hos Bibeln.se