Nionde söndagen efter trefaldighet

2024-07-28
Tema: Goda förvaltare
Årgång: 1

Texterna
GT: 1 Mos 1:24−2:3
EP: 1 Pet 4:7−11
EV: Matt 25:14−30
PS: Ps 8

Länkar till texterna
GT: 1 Mos 1:24−2:3 Länk till 1 Mos 1:24−2:3 hos Bibeln.se
EP: 1 Pet 4:7−11 Länk till 1 Pet 4:7−11 hos Bibeln.se
EV: Matt 25:14−30 Länk till Matt 25:14−30 hos Bibeln.se
PS: Ps 8 Länk till Ps 8 hos Bibeln.se