Tolfte söndagen efter trefaldighet

2024-08-18
Tema: Friheten i Kristus
Årgång: 1

Texterna
GT: 2 Mos 4:10−17
EP: 2 Kor 3:4−8
EV: Mark 7:31−37
PS: Ps 145:13b−18

Länkar till texterna
GT: 2 Mos 4:10−17 Länk till 2 Mos 4:10−17 hos Bibeln.se
EP: 2 Kor 3:4−8 Länk till 2 Kor 3:4−8 hos Bibeln.se
EV: Mark 7:31−37 Länk till Mark 7:31−37 hos Bibeln.se
PS: Ps 145:13b−18 Länk till Ps 145:13b−18 hos Bibeln.se