Sjuttonde söndagen efter trefaldighet

2024-09-22
Tema: Rik inför Gud
Årgång: 1

Texterna
GT: 2 Mos 32:1−4, 30−35
EP: 1 Joh 2:15−17
EV: Matt 6:19−24
PS: Ps 49:6−12

Länkar till texterna
GT: 2 Mos 32:1−4, 30−35 Länk till 2 Mos 32:1−4, 30−35 hos Bibeln.se
EP: 1 Joh 2:15−17 Länk till 1 Joh 2:15−17 hos Bibeln.se
EV: Matt 6:19−24 Länk till Matt 6:19−24 hos Bibeln.se
PS: Ps 49:6−12 Länk till Ps 49:6−12 hos Bibeln.se