Tjugoandra söndagen efter trefaldighet

2024-10-27
Tema: Frälsningen
Årgång: 1

Texterna
GT: 1 Mos 45:4−8
EP: 1 Pet 4:12−19
EV: Matt 23:37−24:2
PS: Ps 62:10−13

Länkar till texterna
GT: 1 Mos 45:4−8 Länk till 1 Mos 45:4−8 hos Bibeln.se
EP: 1 Pet 4:12−19 Länk till 1 Pet 4:12−19 hos Bibeln.se
EV: Matt 23:37−24:2 Länk till Matt 23:37−24:2 hos Bibeln.se
PS: Ps 62:10−13 Länk till Ps 62:10−13 hos Bibeln.se