Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet

2024-11-10
Tema: Den yttersta tiden
Årgång: 1

Texterna
GT: Am 4:12−13
EP: 1 Joh 2:28−3:3
EV: Matt 24:3−14
PS: Ps 39:5−8

Länkar till texterna
GT: Am 4:12−13 Länk till Am 4:12−13 hos Bibeln.se
EP: 1 Joh 2:28−3:3 Länk till 1 Joh 2:28−3:3 hos Bibeln.se
EV: Matt 24:3−14 Länk till Matt 24:3−14 hos Bibeln.se
PS: Ps 39:5−8 Länk till Ps 39:5−8 hos Bibeln.se