Januari 2024

2024-01-01
Nyårsdagen
I Jesu namn
Mer information

2024-01-06
Trettondedag jul
Guds härlighet i Kristus
Mer information

2024-01-07
Första söndagen efter trettondedagen
Jesu dop
Mer information

2024-01-14
Andra söndagen efter trettondedagen
Livets källa
Mer information

2024-01-21
Tredje söndagen efter trettondedagen
Jesus skapar tro
Mer information

2024-01-28
Septuagesima
Nåd och tjänst
Mer information

Februari 2024

2024-02-04
Kyndelsmässodagen
Uppenbarelsens ljus
Mer information

2024-02-11
Fastlagssöndagen
Kärlekens väg
Mer information

2024-02-14
Askonsdagen
Bön och fasta
Mer information

2024-02-18
Första söndagen i fastan
Prövningens stund
Mer information

2024-02-25
Andra söndagen i fastan
Den kämpande tron
Mer information

Mars 2024

2024-03-03
Tredje söndagen i fastan
Kampen mot ondskan
Mer information

2024-03-10
Midfastosöndagen
Livets bröd
Mer information

2024-03-17
Jungfru Marie bebådelsedag
Guds mäktiga verk
Mer information

2024-03-24
Palmsöndagen
Vägen till korset
Mer information

2024-03-28
Skärtorsdagen
Det nya förbundet
Mer information

2024-03-29
Långfredagen
Korset
Mer information

2024-03-30
Påsknatten
Genom död till liv
Mer information

2024-03-31
Påskdagen
Kristus är uppstånden
Mer information

April 2024

2024-04-01
Annandag påsk
Möte med den uppståndne
Mer information

2024-04-07
Andra söndagen i påsktiden
Påskens vittnen
Mer information

2024-04-14
Tredje söndagen i påsktiden
Den gode Herden
Mer information

2024-04-21
Fjärde söndagen i påsktiden
Vägen till livet
Mer information

2024-04-28
Femte söndagen i påsktiden
Att växa i tro
Mer information

Maj 2024

2024-05-05
Bönsöndagen
Bönen
Mer information

2024-05-09
Kristi himmelsfärds dag
Herre över allting
Mer information

2024-05-12
Söndagen före pingst
Hjälparen kommer
Mer information

2024-05-19
Pingstdagen
Den heliga Anden
Mer information

2024-05-20
Annandag pingst
Andens vind över världen
Mer information

2024-05-26
Heliga Trefaldighets dag
Gud - Fader, Son och Ande
Mer information

Juni 2024

2024-06-02
Första söndagen efter trefaldighet
Vårt dop
Mer information

2024-06-09
Andra söndagen efter trefaldighet
Kallelsen till Guds rike
Mer information

2024-06-16
Tredje söndagen efter trefaldighet
Förlorad och återfunnen
Mer information

2024-06-22
Midsommardagen
Skapelsen
Mer information

2024-06-23
Den helige Johannes Döparens dag
Den Högstes profet
Mer information

2024-06-30
Apostladagen
Sänd mig
Mer information

Juli 2024

2024-07-07
Sjätte söndagen efter trefaldighet
Efterföljelse
Mer information

2024-07-14
Kristi förklarings dag
Jesus förhärligad
Mer information

2024-07-21
Åttonde söndagen efter trefaldighet
Andlig klarsyn
Mer information

2024-07-28
Nionde söndagen efter trefaldighet
Goda förvaltare
Mer information

Augusti 2024

2024-08-04
Tionde söndagen efter trefaldighet
Nådens gåvor
Mer information

2024-08-11
Elfte söndagen efter trefaldighet
Tro och liv
Mer information

2024-08-18
Tolfte söndagen efter trefaldighet
Friheten i Kristus
Mer information

2024-08-25
Trettonde söndagen efter trefaldighet
Medmänniskan
Mer information

September 2024

2024-09-01
Fjortonde söndagen efter trefaldighet
Enheten i Kristus
Mer information

2024-09-08
Femtonde söndagen efter trefaldighet
Ett är nödvändigt
Mer information

2024-09-15
Sextonde söndagen efter trefaldighet
Döden och livet
Mer information

2024-09-22
Sjuttonde söndagen efter trefaldighet
Rik inför Gud
Mer information

2024-09-29
Den helige Mikaels dag
Änglarna
Mer information

Oktober 2024

2024-10-06
Nittonde söndagen efter trefaldighet
Trons kraft
Mer information

2024-10-13
Tacksägelsedagen
Lovsång
Mer information

2024-10-20
Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet
Samhällsansvar
Mer information

2024-10-27
Tjugoandra söndagen efter trefaldighet
Frälsningen
Mer information

November 2024

2024-11-02
Alla helgons dag
Helgonen
Mer information

2024-11-03
Söndagen efter Alla helgons dag
Vårt evighetshopp
Mer information

2024-11-10
Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet
Den yttersta tiden
Mer information

2024-11-17
Söndagen före domssöndagen
Vaksamhet och väntan
Mer information

2024-11-24
Domssöndagen
Kristi återkomst
Mer information

December 2024

2024-12-01
Första advent
Ett nådens år
Mer information

2024-12-08
Andra advent
Guds rike är nära
Mer information

2024-12-15
Tredje advent
Bana väg för Herren
Mer information

2024-12-22
Fjärde advent
Herrens moder
Mer information

2024-12-24
Julnatten
Den heliga natten
Mer information

2024-12-25
Juldagen
Jesu födelse
Mer information

2024-12-26
Annandag jul
Martyrerna
Mer information

2024-12-29
Söndagen efter jul
Guds barn
Mer information