Den helige Mikaels dag

2025-10-05
Tema: Änglarna
Årgång: 2

Texterna
GT: Dan 10:15−19
EP: Upp 12:7−12
EV: Matt 18:7−10
PS: Ps 103:19−22
Alternativ EP: Apg 12:6−17

Länkar till texterna
GT: Dan 10:15−19 Länk till Dan 10:15−19 hos Bibeln.se
EP: Upp 12:7−12 Länk till Upp 12:7−12 hos Bibeln.se
EV: Matt 18:7−10 Länk till Matt 18:7−10 hos Bibeln.se
PS: Ps 103:19−22 Länk till Ps 103:19−22 hos Bibeln.se
Alternativ EP: Apg 12:6−17 Länk till Apg 12:6−17 hos Bibeln.se